Poszukujemy współautorów 34 numeru.

Redakcja Zeszytów Komiksowych zaprasza wszystkich zajmujących się i żywo zainteresowanych komiksem do współtworzenia trzydziestego czwartego numeru czasopisma, którego tematem będą ekranizacje.

Ekranizacje komiksów od lat okupują pierwsze miejsca wyników box office – aż cztery z nich należą do zbioru dziesięciu najbardziej dochodowych filmów wszech czasów. W tym numerze chcemy skupić się nie tylko na samych ekranizacjach, ale przede wszystkim na procesie przekładu intersemiotycznego, jaki zachodzi pomiędzy komiksem a filmem/serialem. Interesują nas zarówno kwestie teoretyczne (strategie i taktyki przekładowe czy miejsca problematyczne), jak i historyczne i socjologiczne (w jaki sposób podchodzono do ekranizacji komiksów na przestrzeni lat i w jaki sposób były one odbierane przez widownię). Nie zapominajmy także o wyjściu poza komiks europejski czy amerykański – osobną kwestią jest z pewnością fenomen duetu manga-anime.

Chcielibyśmy poruszyć w nadchodzącym numerze m.in. następujące kwestie:

– komiks jako dzieło transmedialne;
– ekranizacja jako przekład;
– kwestia zgodności z oryginałem/kwestia traktowania materiału źródłowego;
– konkretne ekranizacje komiksu (kinowe i telewizyjne);
– ekranizacyjne tendencje i mody;
– fenomen współczesnych ekranizacji komiksów superbohaterskich;
– krytyka komiksowa i filmowa wobec ekranizacji;
– ekranizacje komiksów w Azji – fenomen anime i jego relacja z mangą;
– rola twórców komiksowych w procesie przenoszenia komiksów na ekran
– adaptacje filmu na komiks.

Tradycyjnie czekamy również na komiksy i ilustracje związane bezpośrednio z tematem numeru.

Przypominamy także o tym, że można do nas nadsyłać artykuły poświęcone wszelkim aspektom funkcjonowania komiksu w kulturze, poruszające kwestie spoza zakresu narzuconego przez temat przewodni. Dla nich także zaplanowaliśmy miejsce.

Na Państwa teksty i prace czekamy do 30 czerwca 2022 roku. Prosimy przesyłać je na adres: redakcja@zeszytykomiksowe.org. Przed wysłałem prosimy o zapoznanie się z wymogami redakcyjnymi.

Zamów magazyn!
Numer 37 jest już dostępny

Kontakt / Redakcja

Zeszyty Komiksowe

ul. Geodetów 30
60-447 Poznań

Redaktor naczelny:
Michał Traczyk
Redaktorzy:
Dominika Gracz-Moskwa (zastępczyni redaktora naczelnego),
Krzysztof Lichtblau,
Założyciel i honorowy redaktor naczelny:
Michał Błażejczyk
Rada naukowa:
prof. dr hab. Jerzy Szyłak, dr hab. Paweł Sitkiewicz,
dr hab. Wojciech Birek, dr Adam Rusek
Dział recenzji:
Damian Kaja, Michał Czajkowski, Dominika Mucha
Korekta:
Martyna Pakuła
Wydawcy:
Fundacja Instytut Kultury Popularnej
i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
E-mail redakcji:
redakcja@zeszytykomiksowe.org
Numer ISSN: 1733-3008