Informacje dla autorów

Honoraria

„Zeszyty Komiksowe” są projektem funkcjonującym na zasadzie wolontariatu. Nie jesteśmy w związku z tym w stanie wypłacać honorariów, ale każdy współpracownik otrzymuje bezpłatny egzemplarz autorski.

Artykuły

 • Teksty o charakterze naukowym muszą pozytywnie przejść recenzję naukową.
 • Nie jest to wymagane w przypadku felietonów, wywiadów i recenzji komiksów.
 • W uzasadnionych przypadkach publikujemy przedruki z innych periodyków albo antologii, skróty prac magisterskich, licencjackich albo doktorskich itp. Prosimy w takich przypadkach informować o tym redakcję.
 • Długość artykułów nie powinna przekraczać ok. 25 tys. znaków.
 • Tekstowi muszą towarzyszyć dobrej jakości i rozdzielczości ilustracje – w przybliżeniu jedna na 4-5 tys. znaków. Ilustracje powinny być podpisane: kto jest autorem rysunku i skąd on pochodzi.
 • Tekst nie powinien zawierać przypisów, jedynie bibliografię (i odnośniki do niej; zob. standard podawania bibliografii i cytowań).
 • Prosimy o umieszczanie w dłuższych tekstach śródtytułów (co kilka tysięcy znaków).
 • Nie drukujemy tekstów podpisanych pseudonimami. Nie umieszczamy również obok tekstów tytułów naukowych.
 • Redakcja rezerwuje sobie prawo do zmiany tytułu i śródtytułów oraz dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach.
 • Każdy tekst przechodzi korektę; po korekcie wysyłamy teksty autorom / autorkom do wglądu, akceptacji zmian i wyjaśnień ewentualnych wątpliwości korekty. Można na tym etapie wnieść poprawki lub polemizować z korektą. Prosimy, żeby jakichkolwiek zmian w tekstach po korekcie dokonywać z
  włączonym trybem śledzenia zmian.
 • Jest możliwe, że podczas składu w tekście zostaną dokonane drobne zmiany. Nie są one wysyłane do akceptacji.
 • Wszystkich autorów i autorki prosimy o przysłanie krótkiej noty biograficznej.
 • Prosimy informować redakcję o chęci przedrukowania artykułu w innym czasopiśmie, zbiorze albo w internecie. W takich sytuacjach prosimy o podanie informacji, gdzie ukazał się on pierwotnie.

Komiksy i ilustracje

 • Najchętniej publikujemy prace stworzone specjalnie dla „Zeszytów” albo takie, które wcześniej ukazały się w niskonakładowej publikacji. Prace szerokodostępne (np. w internecie) drukujemy niechętnie.
 • W przypadku ilustracji, preferujemy publikować kilka plansz jednego autora / autorki. Pojedyncze ilustracje mają mniejsze szanse na publikację. Zasada ta nie dotyczy komiksów.
 • Praca musi być w odcieniach szarościach albo czerni i bieli. Prace kolorowe zostaną przekonwertowane na odcienie szarości.
 • Optymalna rozdzielczość to 300 dpi.
 • Prosimy o przesyłanie prac w formatach bezstratnych (np. TIFF z kompresją ZIP) albo jako wysokiej jakości pliki JPG lub PNG.
 • „Zeszyty Komiksowe” mają 24 cm szerokości i 25 cm wysokości, ale trzeba zostawiać marginesy po ok. 2 cm oraz spady po kilka mm. Prace w formacie A4 i podobnych też często publikujemy, po uprzednim przeskalowaniu.
 • Generalnie drukujemy komiksy o długości do czterech stron. W rzadkich przypadkach może to być więcej.
 • Komiksy i ilustracje mogą być podpisane pseudonimami.
 • W przypadku prac kilku autorów prosimy identyfikować ich role (scenariusz, rysunki, kolor, …).
 • Prosimy o podawanie tytułów nadsyłanych prac albo o jednoznaczne określanie, że tytułu brak.
 • Prosimy nie przysyłać dużych plików e-mailem tylko używać serwisów typu WeTransfer, DropBox etc.
 • W przypadku przedrukowania pracy stworzonej specjalnie dla „Zeszytów” w innym czasopiśmie, zbiorze albo w internecie, prosimy o podanie informacji, gdzie ukazała się ona pierwotnie.