Składnica naukowa

W dziale Składnica Naukowa zamieszczamy prace naukowe, dotyczące komiksu – doktorskie, magisterskie, licencjackie, roczne, semestralne, zaliczeniowe, a także referaty, wygłoszone podczas konferencji naukowych itp. Naszym celem jest stworzenie internetowego katalogu wiedzy naukowej o komiksie.

Pomysł założenia Składnicy wziął się z obserwacji, że co roku powstaje w Polsce wiele takich prac, jednak bardzo rzadko trafiają one na forum publiczne – najczęściej po obronie lub wystawieniu oceny lądują w szufladach autora i promotora. A szkoda.

Osoby zainteresowane badaniami komiksu powinny również zapoznać się z piątym numerem „Zeszytów Komiksowych”, który był w całości poświęcony tej tematyce.

Jeśli jesteś autorem/autorką lub promotorem/promotorką pracy naukowej o komiksie albo znasz takie osoby, napisz do nas!

„Wszystkie opublikowane tu prace są udostępnione w formacie PDF z wyłączoną możliwością ekstrakcji tekstu. Oznacza to, że te dokumenty można jedynie przeczytać na monitorze lub wydrukować. Ma to na celu ograniczenie możliwości plagiatu.”

Kim jest antybohater? Parodystyczne ujęcie superbohaterstwa w polskim komiksie

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Anny Olszewskiej; Kraków 2016

Monika Michalczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny, kierunek: kulturoznawstwo
Pobierz

Poprawność polityczna w amerykańskim komiksie superbohaterskim

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. UG, dr. hab. Moniki Mazurek-Janasik; Gdańsk 2017

Krystian Łukowicz
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Zakład Antropologii Społecznej
Pobierz

Rynek komiksu w Polsce po 1989 roku

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa; Poznań 2015

Damian Lesicki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Pobierz

Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy Domańskiej, prof. UAM; Poznań 2013

Tomasz Bazylewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii
Pobierz

Komiks w edukacji polonistycznej

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr E. Kozłowskiej; Rzeszów 2013

Justyna Solak
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej
Pobierz

Political Trends in Comic Books and the Notion of a Superhero in Present America

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Jareckiej; Warszawa 2013

Daria Powałowska
Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich
Pobierz

Wykorzystanie motywów komiksowych w reklamie

Praca podyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Anieli Styś; Wrocław 2010

Łukasz Czubak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Pobierz

Związki fabularnego amerykańskiego filmu z komiksem na przykładach adaptacji filmowych Batmana

Praca dyplomowa licencjacka napisana pod kierunkiem dra Krzysztofa Jakubczaka; Kraków 2012

Klaudia Sordyl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Kierunek: Kulturoznawstwo
Pobierz

Przejawy anarchizmu w komiksie V jak Vendetta Alana Moore’a

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Barbary Markowskiej; Warszawa 2010

Michał Chudoliński
Collegium Civitas, Katedra Socjologii
Pobierz

Komiksowy underground. Rys historyczny początków komiksu alternatywnego

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dra Sebastiana Stankiewicza; Kraków 2011

Eliza Kozielewska
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Sztuki, Instytut Sztuki
Pobierz

Manga. Geneza i rozwój komiksu japońskiego w latach 1945-2010

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dra Tadeusza Janickiego; Poznań 2011

Tomasz Bazylewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Zakład Historii Gospodarczej
Pobierz

Nierób, obżartuch i cynik, którego kochamy – komiks o Garfieldzie jako zwierciadło i utopia współczesnej kultury zachodniej

Praca zaliczeniowa na przedmiot „Wprowadzenie do kultury popularnej”, prowadzony przez mgr Emilię Wieczorkowską; Katowice 2012

Katarzyna Szkaradnik
Uniwersytet Śląskim, Wydział Filologiczny
Pobierz

Kontakt / Redakcja

Zeszyty Komiksowe

ul. Geodetów 30
60-447 Poznań

Redaktor naczelny:
Michał Traczyk
Redaktorzy:
Dominika Gracz-Moskwa (zastępczyni redaktora naczelnego),
Krzysztof Lichtblau,
Założyciel i honorowy redaktor naczelny:
Michał Błażejczyk
Rada naukowa:
prof. dr hab. Jerzy Szyłak, dr hab. Paweł Sitkiewicz,
dr hab. Wojciech Birek, dr Adam Rusek
Dział recenzji:
Damian Kaja, Michał Czajkowski, Dominika Mucha
Korekta:
Martyna Pakuła
Wydawcy:
Fundacja Instytut Kultury Popularnej
i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
E-mail redakcji:
redakcja@zeszytykomiksowe.org
Numer ISSN: 1733-3008