Znaczenie i rola festiwali komiksowych w Polsce jako formy promocji komiksu i zrzeszania się fanó