Kategoria potoczności w komunikacji komiksowej. Analiza językowa