Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym