Tożsamość przerysowana. O współczesnym komiksie autofikcyjnym (na wybranych przykładach komiksu polskiego, francuskiego i amerykańskiego