Poetyka opowieści rysunkowej. Zagadnienie potencjalności tworzyw