Składnica naukowa

W dziale Składnica Naukowa zamieszczamy prace naukowe, dotyczące komiksu – doktorskie, magisterskie, licencjackie, roczne, semestralne, zaliczeniowe, a także referaty, wygłoszone podczas konferencji naukowych itp. Naszym celem jest stworzenie internetowego katalogu wiedzy naukowej o komiksie.

Pomysł założenia Składnicy wziął się z obserwacji, że co roku powstaje w Polsce wiele takich prac, jednak bardzo rzadko trafiają one na forum publiczne – najczęściej po obronie lub wystawieniu oceny lądują w szufladach autora i promotora. A szkoda.

Osoby zainteresowane badaniami komiksu powinny również zapoznać się z piątym numerem „Zeszytów Komiksowych”, który był w całości poświęcony tej tematyce.

Jeśli jesteś autorem/autorką lub promotorem/promotorką pracy naukowej o komiksie albo znasz takie osoby, napisz do nas!

„Wszystkie opublikowane tu prace są udostępnione w formacie PDF z wyłączoną możliwością ekstrakcji tekstu. Oznacza to, że te dokumenty można jedynie przeczytać na monitorze lub wydrukować. Ma to na celu ograniczenie możliwości plagiatu.”

Parakomiksowa twórczość Kornela Makuszyńskiego

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Chruszczyńskiego; Piotrków Trybunalski 2003

Hubert Ronek
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, filia w Piotrkowie Tryb., Instytut Filologii Polskiej
Pobierz

Fandom mangi i anime w Polsce

Praca zaliczeniowa przedmiotu „Kultura popularna i masowa w Polsce” napisana pod kierunkiem dra Tomasza Marciniaka; Toruń 2006

Anna Czaplińska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Socjologii
Pobierz

Przekaz werbalny i niewerbalny w komiksie

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Rocha Sulimy; Warszawa 1995

Krzysztof Lipka-Chudzik
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Katedra Kultury Polskiej
Pobierz

Po co nam Superman? Rozmyślania o komiksie

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Violetty Wróblewskiej; Toruń 2005

Mirosław Szwabowicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych, Katedra Etnologii
Pobierz

Kategoria potoczności w komunikacji komiksowej. Analiza językowa

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dra Pawła Nowaka; Radom 2006

Karol Wiśniewski
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Kolegium Licencjackie w Radomiu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej
Pobierz

Komiks w Polsce w latach 1989-2003 i jego wartości edukacyjne

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dra Romualda Tarasiuka; Lublin 2004

Hubert Ronek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych
Pobierz

Wojna narysowana, czyli historia w serii komiksowej Kapitan Kloss i antologii komiksu polskiego: Wrzesień

Praca roczna z teorii literatury pod opieką prof. Przemysława Czaplińskiego; Poznań 2004

Sebastian Frąckiewicz
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, III rok
Pobierz

Współczesny komiks polski – wersja niezależna

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Dmitruka; Rzeszów 2005

Marcin Puźniak
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny
Pobierz

Przeglądając się w Supermanie. Komiks jako zwierciadło współczesnej kultury

Praca zaliczeniowa na przedmiot „Kultura masowa i popularna w Polsce”, prowadzony przez doktora Tomasza Marciniaka; Toruń 2003

Paweł Szarek
Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu, Instytut Socjologii
Pobierz

Kontakt / Redakcja

Zeszyty Komiksowe

ul. Geodetów 30
60-447 Poznań

Redaktor naczelny:
Michał Traczyk
Redaktorzy:
Dominika Gracz-Moskwa (zastępczyni redaktora naczelnego),
Krzysztof Lichtblau,
Założyciel i honorowy redaktor naczelny:
Michał Błażejczyk
Rada naukowa:
prof. dr hab. Jerzy Szyłak, dr hab. Paweł Sitkiewicz,
dr hab. Wojciech Birek, dr Adam Rusek
Dział recenzji:
Damian Kaja, Michał Czajkowski, Dominika Mucha
Korekta:
Martyna Pakuła
Wydawcy:
Fundacja Instytut Kultury Popularnej
i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
E-mail redakcji:
redakcja@zeszytykomiksowe.org
Numer ISSN: 1733-3008