Składnica naukowa

W dziale Składnica Naukowa zamieszczamy prace naukowe, dotyczące komiksu – doktorskie, magisterskie, licencjackie, roczne, semestralne, zaliczeniowe, a także referaty, wygłoszone podczas konferencji naukowych itp. Naszym celem jest stworzenie internetowego katalogu wiedzy naukowej o komiksie.

Pomysł założenia Składnicy wziął się z obserwacji, że co roku powstaje w Polsce wiele takich prac, jednak bardzo rzadko trafiają one na forum publiczne – najczęściej po obronie lub wystawieniu oceny lądują w szufladach autora i promotora. A szkoda.

Osoby zainteresowane badaniami komiksu powinny również zapoznać się z piątym numerem „Zeszytów Komiksowych”, który był w całości poświęcony tej tematyce.

Jeśli jesteś autorem/autorką lub promotorem/promotorką pracy naukowej o komiksie albo znasz takie osoby, napisz do nas!

„Wszystkie opublikowane tu prace są udostępnione w formacie PDF z wyłączoną możliwością ekstrakcji tekstu. Oznacza to, że te dokumenty można jedynie przeczytać na monitorze lub wydrukować. Ma to na celu ograniczenie możliwości plagiatu.”

Reprezentacja kobiecego podmiotu w komiksie amerykańskim na przykładzie twórczości Alison Bechdel

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Ewy Głażewskiej; Lublin 2009

Konrad Kurowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Kulturoznawstwa
Pobierz

Komiks na łamach «Świata Młodych» w okresie stalinizmu (1949-1956) w Polsce

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Dariusza Jarosza; Warszawa 2009

Michał Wysocki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Pobierz

Wilq Superbohater – polski komiks postmodernistyczny?

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Katarzyny Prajzner; Łódź 2009

Aldona Modrzewska
(Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, kierunek: kulturoznawstwo)
Pobierz

Antybohater w filmie komiksowym

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Katarzyny Prajzner; Łódź 2009

Marta Madejska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Kulturoznawstwo, Specjalizacja: Filmoznawstwo
Pobierz

Teoria i praktyka przekładu komiksu

(praca w języku angielskim)
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dra Przemysława Janikowskiego; Częstochowa 2008

Tomasz De Wille
Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Wydział Filologiczny, Filologia Angielska
Pobierz

Obraz i słowo o Holocauście w komiksie Maus Arta Spiegelmana

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Marii Jakitowicz; Toruń 2007

Łukasz Stasiak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Instytut Literatury Polskiej
Pobierz

Persona non grata, czyli co «robi» człowiek w polskim komiksie

Artykuł będący częścią egzaminu wstępnego na studia doktoranckie z Teologii; Poznań 2006

Dawid Stelmach
Uniwersytet im. Adama Mickewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny
Pobierz

Przestrzeń i czas w komiksach Dennisa Wojdy i Krzysztofa Gawronkiewicza – Mikropolis: przewodnik turystyczny i Mikropolis: moherowe sny

Praca zaliczeniowa przedmiotu „Antropologia kultury” napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Rocha Sulimy; Warszawa 2006

Tomasz Piętowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej
Pobierz

Kontekst kulturowy komiksu (na przykładzie serii Asteriks)

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dra K. Łęckiego; Katowice 2006

Łukasz Czubak
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
Pobierz

Mit superbohatera w komiksie

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Bogdana Owczarka; Warszawa 2001

Aleksandra Duralska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej
Pobierz

Komiks w polskiej komunikacji społecznej po 1989 roku

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Przemysława Czaplińskiego; Poznań 2006

Sebastian Frąckiewicz
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
Pobierz

Główne problemy teorii komiksu

Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Uliasza; Rzeszów 2004

Publikujemy jedynie Wstęp, rozdział VI pt. „Ontologia komiksu. Paradygmat komiksu” oraz „Zakończenie” pracy.

Wojciech Birek
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny
Pobierz

Kontakt / Redakcja

Zeszyty Komiksowe

ul. Geodetów 30
60-447 Poznań

Redaktor naczelny:
Michał Traczyk
Redaktorzy:
Dominika Gracz-Moskwa (zastępczyni redaktora naczelnego),
Krzysztof Lichtblau,
Założyciel i honorowy redaktor naczelny:
Michał Błażejczyk
Rada naukowa:
prof. dr hab. Jerzy Szyłak, dr hab. Paweł Sitkiewicz,
dr hab. Wojciech Birek, dr Adam Rusek
Dział recenzji:
Damian Kaja, Michał Czajkowski, Dominika Mucha
Korekta:
Martyna Pakuła
Wydawcy:
Fundacja Instytut Kultury Popularnej
i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
E-mail redakcji:
redakcja@zeszytykomiksowe.org
Numer ISSN: 1733-3008