Składnica naukowa

W dziale Składnica Naukowa zamieszczamy prace naukowe, dotyczące komiksu – doktorskie, magisterskie, licencjackie, roczne, semestralne, zaliczeniowe, a także referaty, wygłoszone podczas konferencji naukowych itp. Naszym celem jest stworzenie internetowego katalogu wiedzy naukowej o komiksie.

Pomysł założenia Składnicy wziął się z obserwacji, że co roku powstaje w Polsce wiele takich prac, jednak bardzo rzadko trafiają one na forum publiczne – najczęściej po obronie lub wystawieniu oceny lądują w szufladach autora i promotora. A szkoda.

Osoby zainteresowane badaniami komiksu powinny również zapoznać się z piątym numerem „Zeszytów Komiksowych”, który był w całości poświęcony tej tematyce.

Jeśli jesteś autorem/autorką lub promotorem/promotorką pracy naukowej o komiksie albo znasz takie osoby, napisz do nas!

„Wszystkie opublikowane tu prace są udostępnione w formacie PDF z wyłączoną możliwością ekstrakcji tekstu. Oznacza to, że te dokumenty można jedynie przeczytać na monitorze lub wydrukować. Ma to na celu ograniczenie możliwości plagiatu.”

Znaczenie i rola festiwali komiksowych w Polsce jako formy promocji komiksu i zrzeszania się fanó

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Anny Dymmel; Lublin 2011

Joanna Mazur
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Pobierz

Znaczenie i rola festiwali komiksowych w Polsce jako formy promocji komiksu i zrzeszania się fanów

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Anny Dymmel; Lublin 2011

Joanna Mazur
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

Tożsamość przerysowana. O współczesnym komiksie autofikcyjnym (na wybranych przykładach komiksu polskiego, francuskiego i amerykańskiego

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Eugenii Prokop-Janiec; Kraków 2009

Anna Maciuk
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
Pobierz

Komiksowe piractwo (nie)usprawiedliwione? Przyczynek do dyskusji

Artykuł opublikowany w 12. numerze czasopisma „[fo:pa]”

Krzysztof Skrzypczyk
Pobierz

Manga Pauperum

Artykuł opublikowany w 12. numerze czasopisma „[fo:pa]”

Krzysztof Skrzypczyk
Pobierz

Mniemany magnetyzm masakry, czyli młody komiks polski w okowach komercji i na bezdrożach artystycznej miernoty

Artykuł opublikowany w 13. numerze czasopisma „[fo:pa]”

Krzysztof Skrzypczyk
Pobierz

Komiksologia, czyli komiks w ujęciu teoretyczno-badawczym – w perspektywie Sympozjów Komiksologicznych

Tekst opublikowanych w ramach zbioru KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, red. G. Gajewska i R. Wójcik, Poznań 2011

Krzysztof Skrzypczyk
Pobierz

Pejzaż w komiksach Tadeusza Baranowskiego

Tekst opublikowany w: Komiksowe pejzaże Tadeusza Baranowskiego – katalog wystawy plansz z komiksów w Białołęckim Ośrodku Kultury w Warszawie, styczeń-marzec 2006 r., Warszawa 2006

Krzysztof Skrzypczyk
Pobierz

Poetyka opowieści rysunkowej. Zagadnienie potencjalności tworzyw

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Cieślikowskiej; Łódź 1988 (rekonstrukcja z brudnopisu: 2011)

Wojciech Birek
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny
Pobierz

Prostitution in Graphic Narratives

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dra Pawła Frelika; Warszawa 2010

Magdalena Malinowska
Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich, kierunek kulturoznawstwo
Pobierz

Superprezydent. Amerykańscy prezydenci w komiksach

Referat wygłoszony podczas konferencji „Bohater, superbohater, czy antropomorfizowana mysz… Bohater komiksowy – genezy, ewolucje, rewolucje”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Filmoznawców UŁ, Koło Naukowe Antropologów Literatury UŁ oraz Międzywydziałowe Koło Teoretyków Kultury UŁ, która odbyła się w dniach 22-23 października 2010 r.

Piotr Tarczyński
Pobierz

Powieści Henryka Sienkiewicza jako inspiracja dla twórców komiksów

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Iwony Gralewicz-Wolny; Katowice 2009

Dorota Jędrzejewska
Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny
Pobierz

Kontakt / Redakcja

Zeszyty Komiksowe

ul. Geodetów 30
60-447 Poznań

Redaktor naczelny:
Michał Traczyk
Redaktorzy:
Dominika Gracz-Moskwa (zastępczyni redaktora naczelnego),
Krzysztof Lichtblau,
Założyciel i honorowy redaktor naczelny:
Michał Błażejczyk
Rada naukowa:
prof. dr hab. Jerzy Szyłak, dr hab. Paweł Sitkiewicz,
dr hab. Wojciech Birek, dr Adam Rusek
Dział recenzji:
Damian Kaja, Michał Czajkowski, Dominika Mucha
Korekta:
Martyna Pakuła
Wydawcy:
Fundacja Instytut Kultury Popularnej
i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
E-mail redakcji:
redakcja@zeszytykomiksowe.org
Numer ISSN: 1733-3008