Kontekst kulturowy komiksu (na przykładzie serii Asteriks)