Zeszyty Komiksowe | numer 7Rocznice, rocznice... Tytus, Wróblewski i „Przygoda”grudzień 2007

Drodzy Czytelnicy,

Rok 2007 obfituje w komiksowe rocznice. Redakcja „Zeszytów Komiksowych” postanowiła skorzystać z tej okazji i przedstawić znanych bohaterów i twórców w nowym świetle i z nowymi detalami oraz przypomnieć tych, którzy ulegli zapomnieniu.

50. rocznicę powstania obchodzą w tym roku świetnie wszystkim znani Tytus, Romek i A’tomek. Nie wyobrażaliśmy sobie numeru „Zeszytów” bez nawiązania do tego komiksu – publikujemy więc jeden artykuł na jego temat, kilka zainspirowanych nim krótkich komiksów oraz (po raz pierwszy w Polsce) szczegółową bibliografię występów Tytusa i jego przyjaciół na stronach czasopism, kalendarzy i w innych parafernaliach. Za zgodą Papcia przedrukowujemy również szereg komiksów i ilustracji ze „Świata Młodych”, nie wznowionych jak dotąd w żadnej innej publikacji.

W tym roku przypada również 25-ta rocznica publikacji ostatniego zeszytu z serii o Kapitanie Żbiku, do której rysunki przez wiele lat wykonywał Jerzy Wróblewski. Jest to świetna okazja do zaprezentowania naszym czytelnikom rozszerzonej biografii tego artysty, uzupełnionej szeregiem wcześniej niepublikowanych zdjęć, rysunków i innych ilustracji, a także dwuplanszową parodią komiksów o Kapitanie ze „Szpilek”.

Blok rocznicowy kończymy czasopismem „Przygoda”, które obchodzi w tym roku 50. rocznicę swojego powstania. Pismo to zaistniało na fali popaździernikowej odwilży i miało, jak na tamte czasy, bardzo odważną zawartość. Niestety, zostało zamknięte po niespełna dwóch latach. W tym numerze przypominamy „Przygodę” nie tylko przy pomocy wyśmienitych artykułów na jej temat (Adama Ruska i Marka Misiory), ale również publikując przedruk szesnastu oryginalnych plansz komiksowych z tego pisma.

W numerze znajdą się także:
– artykuł Marka Kaniewskiego o odkrytym przez niego przedwojennym komiksie o Panu Dyndalskim, nieopisanym przez Adama Ruska
– wywiady z twórcami, tłumaczem i wydawcą czeskiego komiksu pt. Alois Nebel, o którym po raz pierwszy pisaliśmy rok temu – bodajże jako pierwsi w naszym kraju – i którego pierwszy tom ukazał się po polsku podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi.
– artykuł Karola Wiśniewskiego o interesujących paralelach między językoznawczymi badaniami nad stylem potocznym a typologią komiksu
– recenzja ubiegłorocznej Antologii, towarzyszącej szóstemu Sympozjum Komiksologicznemu
– lista nowości komiksowych

Zapraszamy do lektury jeszcze przed świętami,

Michał Błażejczyk i Redakcja

PS. Dostępny jest internetowy aneks do numeru (zob. poniżej), a w nim – artykuł Łukasza Czubaka o absurdalnym humorze w Tytusach oraz pełna wersja artykułu Marka Misiory o czasopiśmie „Przygoda”.

Spis treści

Okładka: Ada Buchholc
Temat numeru: Rocznice, rocznice... Tytus, Wróblewski i „Przygoda”

Temat numeru: Tytus, Romek i A’tomek

Przedruki komiksów ze „Świata Młodych”

Leszek Kaczanowski:
„Tytus w prasie. Bibliografia z komentarzem”

Komiks: Marek Regner:
„Tytus, Romek i A’tomek po 50-tce”

Jakub Jankowski:
„Tytus prezesem. Bohater na styku fikcji i rzeczywistości”
(tutaj można przeczytać fragment tego artykułu)

„Drodzy śmiechoczłonkowie!”
(artykuł o Tytusie ze „Świata Młodych”)

Komiks: Ada Buchholc i Sebastian Frąckiewicz:
„Opowieści z Trapezfiku”

Internetowy aneks (luty 2008)
Łukasz Czubak:
„Wyssane z palca.
Absurdalny humor w Tytusie Romku i A’tomku”(pdf, 4 str, 640 KB)

Temat numeru: Jerzy Wróblewski

Maciej Jasiński:
„Rysuję, więc jestem. Rzecz o Jerzym Wróblewskim”
(tutaj można przeczytać fragment tego artykułu)

Rysunek: Saulius Krušna:
„Vahanara”

Temat numeru: „Przygoda”

Adam Rusek:
„Tor z przygodami. 50 lat «Przygody»”

Marek Misiora:
„Przygody w «Przygodzie»” (pdf, 12 str, 2 MB)
(jest to link do pełnej wersji artykułu, którego skrót został opublikowany w numerze)

Mini-antologia „Przygody”:
reprint szesnastu oryginalnych plansz

Badania komiksu

Marek Kaniewski:
„Pan Dyndalski – bohater zapomniany”

Karol Wiśniewski:
„Komiks a język potoczny – analiza porównawcza”

Aktualności

„Estetyka wycinanek. O komiksie Alois Nebel
jego autorzy, tłumacz i wydawca”

Michał Błażejczyk:
„Recenzja komiksologicznej antologii
Komiks i jego bohaterowie” (pdf, 3 str, 300 KB)

Tomasz Kontny:
Lista nowości komiksowych (pdf, 2 str, 52 KB)

Zamów magazyn!
Numer 34 jest już dostępny

Kontakt / Redakcja

Zeszyty Komiksowe

ul. Geodetów 30
60-447 Poznań

Redaktor naczelny:
Michał Traczyk
Redaktorzy:
Dominika Gracz-Moskwa (zastępczyni redaktora naczelnego),
Krzysztof Lichtblau, Huber Możdżeń (sekretarz redakcji)
Założyciel i honorowy redaktor naczelny:
Michał Błażejczyk
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Szyłak, dr hab. Paweł Sitkiewicz,
dr hab. Wojciech Birek, dr Adam Rusek
Dział recenzji:
Damian Kaja, Michał Czajkowski i Dominika Mucha
Korekta:
Martyna Pakuła
Wydawcy:
Fundacja Instytut Kultury Popularnej
i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
E-mail redakcji:
redakcja@zeszytykomiksowe.org
Numer ISSN: 1733-3008