Zeszyty Komiksowe | numer 5Badania komiksu w Polsce październik 2006

Drodzy Czytelnicy,

W piątym numerze postanowiliśmy się zająć polskimi badaniami komiksu. Jest to zagadnienie trudne, chociażby merytorycznie – i dlatego postanowiliśmy poprosić o pomoc przede wszystkim najlepszych. Z tego względu, najistotniejszą rolę w numerze odgrywają wywiady (łącznie – 33 strony), w których czołowi badacze komiksu w naszym kraju ze szczegółami opowiadają o swojej pracy w tej dziedzinie i na jej styku z rzeczywistością pozanaukową. Uzupełniliśmy je kilkoma analizami i recenzjami oraz dwoma felietonami.

Żałujemy, że nie udało się nam zamieścić większej ilości naukowych analiz tekstów komiksologicznych, ale mimo to sądzimy, że niniejszy numer dość kompletnie przedstawia stan badań komiksu w Polsce.

Dla pokazania szerszego kontekstu, przedstawiamy również trzy panoramiczne spojrzenia na badania komiksu za granicą. Mamy nadzieję, że okażą się one inspirujące i przyczynią się do szerszego otwarcia rodzimej komiksologii na bogaty ogólnoświatowy dorobek.

Nie zapomnieliśmy i o komiksach – mamy nadzieję, że takie eksperymenty z formą obrazkowego medium są dobrą ilustracją tematu numeru.

Michał Błażejczyk i Redakcja

Spis treści

Temat numeru: Badania komiksu w Polsce

Badania komiksu w Polsce

„Komiks stał się mniej interesujący”
Wywiad z Krzysztofem Teodorem Toeplitzem

„Komiks stał się mniej interesujący”
Wywiad z Krzysztofem Teodorem Toeplitzem

„To miał być krótki antrakt”
Wywiad z Adamem Ruskiem

„Czasy się zmieniły”
Wywiad z Markiem Misiorą (pdf, 2 str, 285 KB)

„Psy szczekające na karawanę”
Wywiad z Jerzym Szyłakiem

Aleksandra Duralska:
„Komiks i okolice pornografii w ujęciu krytyki feministycznej”

Marcin Puźniak:
„Jerzy Szyłak. Zarys dorobku komiksologicznego i publicystycznego”

„Brak monografii”
Wywiad z Witoldem Tkaczykiem

„Szukanie granic”
Wywiad z Wojciechem Birkiem

„Sympozjum trafiło w swój czas”
Wywiad z Krzysztofem Skrzypczykiem

Katarzyna Iwona Mulewicz:
„Zaproszenie do myślenia. O książce Opowiadanie obrazem”

Marcin Puźniak:
„Krytycznie o Krótkiej historii sztuki komiksu w Polsce”

Badania komiksu za granicą

Wojciech Birek:
„Francuskojęzyczna teoria komiksu – krótka wycieczka”

Witold Nowakowski:
„Badania komiksu w Japonii”

Konrad Grzegorzewicz:
„Anglojęzyczne badania komiksu”

Felietony

Jerzy Szyłak:
„Druga strona literatury”

Michał Błażejczyk:
„Kilka uwag o kondycji badań komiksu w Polsce” (pdf, 3 str, 368 KB)

Internetowy aneks

Listopad 2006:
Mirosław Szwabowicz: „Obrazowanie według Bartosza Kurca” (pdf, 1 str, 343 KB)

Aktualności

Łukasz Jastrząb:
„Komiksowa tendencyjność. Recenzja komiksu 1956: Poznański Czerwiec”

Maciej Jasiński:
Odpowiedź na tekst recenzji

Tomasz Kontny:
Spis nowości (pdf, 1 str, 48 KB)

Komiksy

Rafał Skarżycki, Tomasz Leśniak:
„Jeż Jerzy”

Paweł Zych:
„Un ami”

Tomasz Pastuszka:
[bez tytułu]

Jiří Palát:
„Večer jako každý jiný”

Maciej Banaś:
[bez tytułu]

Maciej Reputakowski, Magdalena Madej-Reputakowska
z cyklu „AD 2006”

Tomasz Mering
„Pojedynek”

Marek Regner
„Klaustrofobia” + [bez tytułu]

Zamów magazyn!
Numer 34 jest już dostępny

Kontakt / Redakcja

Zeszyty Komiksowe

ul. Geodetów 30
60-447 Poznań

Redaktor naczelny:
Michał Traczyk
Redaktorzy:
Dominika Gracz-Moskwa (zastępczyni redaktora naczelnego),
Krzysztof Lichtblau, Huber Możdżeń (sekretarz redakcji)
Założyciel i honorowy redaktor naczelny:
Michał Błażejczyk
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Szyłak, dr hab. Paweł Sitkiewicz,
dr hab. Wojciech Birek, dr Adam Rusek
Dział recenzji:
Damian Kaja, Michał Czajkowski i Dominika Mucha
Korekta:
Martyna Pakuła
Wydawcy:
Fundacja Instytut Kultury Popularnej
i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
E-mail redakcji:
redakcja@zeszytykomiksowe.org
Numer ISSN: 1733-3008