Zeszyty Komiksowe | numer 5Badania komiksu w Polsce październik 2006

Drodzy Czytelnicy,

W piątym numerze postanowiliśmy się zająć polskimi badaniami komiksu. Jest to zagadnienie trudne, chociażby merytorycznie – i dlatego postanowiliśmy poprosić o pomoc przede wszystkim najlepszych. Z tego względu, najistotniejszą rolę w numerze odgrywają wywiady (łącznie – 33 strony), w których czołowi badacze komiksu w naszym kraju ze szczegółami opowiadają o swojej pracy w tej dziedzinie i na jej styku z rzeczywistością pozanaukową. Uzupełniliśmy je kilkoma analizami i recenzjami oraz dwoma felietonami.

Żałujemy, że nie udało się nam zamieścić większej ilości naukowych analiz tekstów komiksologicznych, ale mimo to sądzimy, że niniejszy numer dość kompletnie przedstawia stan badań komiksu w Polsce.

Dla pokazania szerszego kontekstu, przedstawiamy również trzy panoramiczne spojrzenia na badania komiksu za granicą. Mamy nadzieję, że okażą się one inspirujące i przyczynią się do szerszego otwarcia rodzimej komiksologii na bogaty ogólnoświatowy dorobek.

Nie zapomnieliśmy i o komiksach – mamy nadzieję, że takie eksperymenty z formą obrazkowego medium są dobrą ilustracją tematu numeru.

Michał Błażejczyk i Redakcja

Spis treści

Temat numeru: Badania komiksu w Polsce

Badania komiksu w Polsce

Komiks stał się mniej interesujący

Wywiad z Krzysztofem Teodorem Toeplitzem

To miał być krótki antrakt

Wywiad z Adamem Ruskiem

Czasy się zmieniły

Wywiad z Markiem Misior

Psy szczekające na karawanę

Wywiad z Jerzym Szyłakiem

Komiks i okolice pornografii w ujęciu krytyki feministycznej

Aleksandra Duralska

Jerzy Szyłak. Zarys dorobku komiksologicznego i publicystycznego

Marcin Puźniak

Brak monografii

Wywiad z Witoldem Tkaczykiem

Szukanie granic

Wywiad z Wojciechem Birkiem

Sympozjum trafiło w swój czas

Wywiad z Krzysztofem Skrzypczykiem

Zaproszenie do myślenia. O książce Opowiadanie obrazem

Katarzyna Iwona Mulewicz

Krytycznie o Krótkiej historii sztuki komiksu w Polsce

Marcin Puźniak

(Komiks) Pojedynek

Tomasz Mering

Francuskojęzyczna teoria komiksu – krótka wycieczka

Wojciech Birek

(Komiks) [bez tytułu]

Tomasz Pastuszka

Badania komiksu w Japonii

Witold Nowakowski

(Komiks) [bez tytułu]

Magdalena Madej-Reputakowska i Maciej Reputakowski

Anglojęzyczne badania komiksu

Konrad Grzegorzewicz

(Komiksy) [bez tytułu]

Tomasz Pastuszka

Druga strona literatury

Jerzy Szyłak

(Komiks) [bez tytułu]

Marek Regner

Kilka uwag o kondycji badań komiksu w Polsce

Michał Błażejczyk

(Komiks) [bez tytułu]

Marek Regner

Obrazowanie według Bartosza Kurca

Mirosław Szwabowicz

Aktualności

Komiksowa tendencyjność. Recenzja komiksu 1956: Poznański Czerwiec

Łukasz Jastrząb

Odpowiedź na tekst recenzji

Maciej Jasiński

Spis nowości

Tomasz Kontny

Zamów magazyn!
Numer 35 jest już dostępny

Kontakt / Redakcja

Zeszyty Komiksowe

ul. Geodetów 30
60-447 Poznań

Redaktor naczelny:
Michał Traczyk
Redaktorzy:
Dominika Gracz-Moskwa (zastępczyni redaktora naczelnego),
Krzysztof Lichtblau,
Założyciel i honorowy redaktor naczelny:
Michał Błażejczyk
Rada naukowa:
prof. dr hab. Jerzy Szyłak, dr hab. Paweł Sitkiewicz,
dr hab. Wojciech Birek, dr Adam Rusek
Dział recenzji:
Damian Kaja, Michał Czajkowski, Dominika Mucha
Korekta:
Martyna Pakuła
Wydawcy:
Fundacja Instytut Kultury Popularnej
i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
E-mail redakcji:
redakcja@zeszytykomiksowe.org
Numer ISSN: 1733-3008