Warszawa – komiksowy super-bohater

Krzysztof Skrzypczyk

Opowieść o gigantycznej nagiej kobiecie dokonującej aktu masturbacji z użyciem wyrwanego z ziemi Pałacu Kultury i Nauki łatwo mogłaby zostać zwulgaryzowana pornograficzną do słownością lub też strywializowana przez humorystyczne przerysowanie. Jednak historia pt. REM, Joanny Saneckiej (scenariusz) i Sylwii Resteckiej (obrazki), nie wpisuje się w konwencję właściwą pop-kulturowej rozrywce – przede wszystkim za sprawą intencji autorek. Przedstawiona fabuła wydaje się emanacją ich postawy feministycznej: oto „męski pierwiastek miasta” (falliczny PKiN – odnośnie kształtu budzącego takie skojarzenia) zostaje bezceremonialnie wykorzystany przez „pierwiastek” żeński.

Czytaj dalej… (pdf, 2,2 MB, 5 stron)
[Przedruk ze Stolicy nr 9, 2008]

Zamów magazyn!
Numer 35 jest już dostępny

Kontakt / Redakcja

Zeszyty Komiksowe

ul. Geodetów 30
60-447 Poznań

Redaktor naczelny:
Michał Traczyk
Redaktorzy:
Dominika Gracz-Moskwa (zastępczyni redaktora naczelnego),
Krzysztof Lichtblau,
Założyciel i honorowy redaktor naczelny:
Michał Błażejczyk
Rada naukowa:
prof. dr hab. Jerzy Szyłak, dr hab. Paweł Sitkiewicz,
dr hab. Wojciech Birek, dr Adam Rusek
Dział recenzji:
Damian Kaja, Michał Czajkowski, Dominika Mucha
Korekta:
Martyna Pakuła
Wydawcy:
Fundacja Instytut Kultury Popularnej
i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
E-mail redakcji:
redakcja@zeszytykomiksowe.org
Numer ISSN: 1733-3008