Open call do 38. numeru „Zeszytów Komiksowych” | Wojna

Redakcja Zeszytów Komiksowych zaprasza wszystkich zajmujących się i żywo zainteresowanych komiksem do współtworzenia trzydziestego ósmego numeru czasopisma, którego tematem będzie wojna.
Wojna towarzyszy ludziom od zarania dziejów jako jeden — ten najbardziej drastyczny i przerażający — ze sposobów rozwiązywania konfliktów, już od starożytności inspirując do działań społecznych i reakcji artystycznych. I tak jak zmieniają się taktyki prowadzenia wojen, narzędzia w nich wykorzystywane, pojawiają się nowi bohaterowie i antybohaterowie, tak i przemianom ulegają sposoby postrzegania konfliktów zbrojnych oraz poświęcane im narracje, pojawiają się wciąż nowe perspektywy.
Dotyczy to również komiksu. Choć znane są zdania odmawiające temu „zbyt humorystycznemu” medium prawa do opowiadania ludzkiej tragedii, historia pokazuje, że nie mają one uzasadnienia. Komiksy poświęcone wojnom powstają nie tylko w wyniku indywidualnych zainteresowań i potrzeb, ale także na zlecenie instytucji zajmujących się upamiętnianiem różnych aspektów przeszłości.
Mnogość komiksowych opowieści o wojnie każe zastanowić się nad różnymi sposobami jej reprezentacji. W tym numerze Zeszytów Komiksowych będą nas interesowały przede wszystkim narracje o rzeczywistych wojnach, które jednak nie zawsze są przedstawione w sposób kronikarski. Każda opowieść jest narracją, co zauważał Hayden White, i co w ogóle pozwala komiksowi wojnę reprezentować.
Oto przykładowe interesujące nas tematy:
👉 od faktów do narracji – różne wykorzystanie komiksu do opisu wojny;
👉 wykorzystanie komiksowej opowieści o wojnie przez propagandę;
👉 komiks wojenny a inne media opisujące wojnę (literatura, film, malarstwo);
👉 wojna przerysowana – wojna w krzywym zwierciadle;
👉 specyfika komiksu instytucjonalnego poświęconego wojnie;
👉 opowieść o wojnie kolejnych pokoleń (posttrauma);
👉 alegoryczne przedstawienia wojny;
👉 komiks internetowy jako bieżąca reakcja na wojnę;
👉 komiks wojenny w różnych krajach – historia, tradycje, emblematyczne przykłady;
👉 wojna w komiksie polskim – tradycja, charakterystyka, współczesność;
👉 analizy konkretnych komiksów i twórczości poszczególnych autorek i autorów.
To oczywiście zaledwie zagadnień, które proponujemy. Zachęcamy do szerokiej refleksji nad tematyką wojny w komiksie.
Tradycyjnie czekamy również na komiksy i ilustracje związane bezpośrednio z tematem numeru.
Przypominamy także o tym, że można do nas nadsyłać artykuły poświęcone wszelkim aspektom funkcjonowania komiksu w kulturze, poruszające kwestie spoza zakresu narzuconego przez temat przewodni. Dla nich także zaplanowaliśmy miejsce.
Na Państwa teksty i prace czekamy do 31 maja 2024 roku. Prosimy przesyłać je na adres: redakcja@zeszytykomiksowe.org. Przed wysłałem prosimy o zapoznanie się z wymogami redakcyjnymi → https://zeszytykomiksowe.org/informacje-dla-autorow/.
Zamów magazyn!
Numer 37 jest już dostępny

Kontakt / Redakcja

Zeszyty Komiksowe

ul. Geodetów 30
60-447 Poznań

Redaktor naczelny:
Michał Traczyk
Redaktorzy:
Dominika Gracz-Moskwa (zastępczyni redaktora naczelnego),
Krzysztof Lichtblau,
Założyciel i honorowy redaktor naczelny:
Michał Błażejczyk
Rada naukowa:
prof. dr hab. Jerzy Szyłak, dr hab. Paweł Sitkiewicz,
dr hab. Wojciech Birek, dr Adam Rusek
Dział recenzji:
Damian Kaja, Michał Czajkowski, Dominika Mucha
Korekta:
Martyna Pakuła
Wydawcy:
Fundacja Instytut Kultury Popularnej
i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
E-mail redakcji:
redakcja@zeszytykomiksowe.org
Numer ISSN: 1733-3008